Cvičení tělesně postižených a mentálně retardovaných

Cvičení tělesně postižených:

Cvičení tělesně postižených klade velké nároky na použité prostředky, které musí být bezpečné, použitelné v každém prostředí, umožňující všestranné zatížení i cílené procvičování vybraných segmentů těla.

To vše splňuje AQUAHIT - neagresivní působení váhy vody na jednotlivé části těla, pohyb vody rozkládá zatížení plošně, snadná úprava zatížení (od několika dekagramů do 24 kg), bezpečná konstrukce náčiní, které se dá použít v jakémkoliv prostředí a pestrá funkční impulzace, dělá z AQUAHITU ideální prostředek pro tělesně postižené.

AQUAHIT ideální prostředek pro tělesně postižené.

SANTIAGO SANZ QUINTO cvičí s Aquahitem

SANTIAGO SANZ QUINTO

(Atleta Profesional / Athlete Entrenador Atletas / Track and Field Coach)

Met Jan a few years ago in Sierra Nevada Sports Training Center.

Santiago: "He help me to introduce the proprioception training with the Aquahit. I use this training tool since that moment and I´ve really improved my motricity and motoric skills. Thanks Jan."

CZ:

Jana jsem potkal před několika lety v Sierra Nevadě ve sportovním středisku.

Santiago: "Seznámil mne s proprioceptivním tréninkem s použitím AQUAHITU . Používám toto tréninkové náčiní od té chvíle a opravdu se zlepšila moje hybnost a pohybové dovednosti. Díky Jane!"

Cvičení mentálně retardovaných:

Jakákoliv manipulace s AQ představuje fyzické zatížení - cviky jsou velmi jednoduché.

Vedení cvičení je nenáročné na komunikaci mezi trenérem a aktérem.

Proto využití AQ v pohybových aktivitách mentálně retardovaných zajišťuje daleko vyšší efekt než běžně používané metody – jak v oblasti reedukační, kompenzační i rehabilitační.Cvičení tělesně postižených, cvičení mentálně retardovaných, jednoduché cviky, nenáročná komunikace s trenérem, pohybové aktivity mentálně postižených, snadná úprava zatížení...

www.aquahitjp.comProdukt Aquahit

Proč je Aquahit jedinečný?