FITNESS v tašce

Snadná změna zátěže, variabilita držení (příčná a podélná madla),různé držení přímo těla vaku, (využití nohou), poloha AQ vzhledem k těžišti (před tělem,za tělem, nad hlavou...)
změna pracovních úhlů, diagonální posilování, rotační cvičení, odrazová cvičení, posilování trupu, kruhový trénink, funkční trénink, plyometrické posilování, rehabilitační cvičení, kompenzační cvičení a mnoho dalšího....

To vše je AQUAHIT.

Konstrukce AQUAHITU vám umožňuje mít ho vždy sebou a během několika minut připravený ke cvičení.

AQUAHIT - FITNESS v tašce


Aquahit posilovna fitness v tašce

AQUAHIT přináší novou dimenzi do cvičení i v kombinaci s užívanými fitness prostředky.Rychlá příprava ke cvičení, jednoduchý transport

www.aquahitjp.comProdukt Aquahit

Proč je Aquahit jedinečný?