Metodické informace k Aquahitu

AQUA = VODA + HIT = ÚDER = AQUAHIT

Tréninkové náčiní AQUAHIT se stává novým HITEM v posilovacím tréninku

Řekněme si PROČ ?

PROSTŘEDKY, které při posilování používáme dnes mají řadu nedostatků.
Proto musíme hledat formy alternativního posilování, které by dokázaly efektivně doplnit běžné tréninkové prostředky.

Roky hledání a experimentů v tréninku světových sportovců přinesly výsledky, a tak byl na podzim roku 2003 patentován A Q U A H I T

Vodní náplň představuje nepevnou posilovací zátěž v rozsahu 1kg – 24kg

Manipulace vyžaduje nejenom silové nasazení hlavních, výkonných svalových skupin a intenzivní zapojení posturálního svalstva, ale vyžaduje značnou dávku koordinačních schopností.

Tyto mimořádné nároky znamenají stejný stupeň fyzické aktivace, jaký vyžaduje cvičení s vahou podstatně větší, při použití klasického náčiní. Navíc madla v podélném a příčném směru, představují zmnohonásobení cvičebních variací a umožňují funkční zapojení svalů v rámci komplexního pohybu.


Při cvičení můžeme použít :

1.) posilovací vak plně napuštěný vodou
2.) posilovací vak částečně naplněný vodou


JAKÉ JSOU VÝHODY OBOU VARIANT :

- nepevná zátěž - vysoká svalová aktivace, koordinace, rovnováha

- výhody směrovaných úchopů

- změny působení a svalová aktivace různých segmentů lidského těla

- možnost cvičení ve všech směrech, pod jakýmkoliv úhlem a v jakékoliv poloze

- možnost procvičení prakticky všech svalových skupin

- Neúplné napuštění vodou a zpevnění tělesa vaku dofouknutím vzduchu (tlak vzduchu je tak malý, že se provádí ústy), znamenalo vytvoření úplně nového náčiní se zcela mimořádným tréninkovým efektem.

- Důsledkem pohybu vody v uzavřeném prostoru je náraz na stěnu vaku při změnách směru. Ten vyvolá stejné předpětí svalu a následnou aktivaci velkého množství svalových vláken, jak je tomu při použití reaktivní (rázové) posilovací metody.

- Víme, že plyometrická neboli reaktivní metoda je nejefektivnější formou rozvoje výbušné síly. Ale nárazy, které vyvolávají nutné předpětí svalů, omezují, ze zdravotních důvodů, rozsah jejího použití. Fyzikální vlastnosti vody při nárazu v uzavřeném prostoru toto nebezpečí eliminují a tím umožňují použití těchto cvičení ve větším rozsahu. Tato skutečnost také otevírá obrovský prostor v oblasti rehabilitace.

- regulovatelná zátěž umožní operativní stanovení optimální intenzity cvičení, se zřetelem k úrovni cvičícího, procvičované svalové skupině a zaměření cviku

- snadná změna pracovní váhy umožňuje využití většiny známých posilovacích metod pro komplexní posilování, lokální zaměření i posilování drobných segmentů našeho těla

- konstrukce a funkce náčiní umožňuje posilování v rámci složitějších dynamických stereotypů, které můžeme volit podle sportovní disciplíny nebo druhu sportu- význam při obecném,všestranně cíleném i speciálním posilování

- pohyblivá zátěž v uzavřeném prostoru klade při cvičení daleko větší nároky na koordinaci a rovnováhu než na příklad vlastní herní činnost ve sportovních hrách

- náčiní se dá použít i při protahovacích cvičeních a přináší podstatně větší efekt než klasické formy

- cvičení podporuje vytváření kineziologicky správných pohybových stereotypů

- intenzita cvičení je daná vlastní zátěží a pracovním nasazením sportovce.Přestože může dosahovat limitních hodnot, omezuje nízká absolutní váha náčiní nebezpečí zdravotního poškození

- při cvičení hlavních svalových skupin dochází k funkční impulzaci oblastí, které jsou při klasickém posilování vyřazovány

- všestranné nároky jakéhokoliv cvičení představují komplexní aktivaci svalového aparátu v takové míře, že souběžně stimulují kompenzační mechanismy

- v rámci tréninkové jednotky mají vaky univerzální použití – při rozehřátí, rozcvičení, posilování,koordinačních cvičeních, odhodových cvičeních

- nahrazují řadu cvičebních pomůcek a náčiní. Usnadňují materiální zabezpečení tréninku - je to vlastně vybavená posilovna v ,,tašce,,www.aquahitjp.comProdukt Aquahit

Proč je Aquahit jedinečný?