Uživatelský manuál k Aquahitu

POKYNY PRO UŽIVATELE POSILOVACÍHO VAKU A Q U A H I T:

1.Posilovací vak AQUAHIT je tvořen z pláště s průhlednou měřící lištou, z ventilu a dvou párů madel přilepených v podélné a příčné ose vaku. Materiál pláště – syntetická tkanina oboustranně nánosovaná vzduchotěsným a vodonepropustným nánosem polyvinylchloridem ( PVC ).
Madla – polyamidová tkanina s profilovaným úchopem
Ventil – šroubovací ventil s bajonetovým uzávěrem z polyvinylchloride

2.Odolnost AQUAHITu proti nárazu na pevnou podložku byla testována v rozmezí 2 kg - 22 kg při pádu z výšky 2 m. V tomto rozsahu přebírá výrobce a prodejce odpovědnost za funkčnost a odolnost výrobku.

3.Ventil pro napouštění a vypouštění AQUAHITU je vyroben z tvrzeného materiálu, který není odolný proti jakémukoliv přímému nárazu na tvrdou podložku. Proto výrobce a prodejce nepřejímá záruku proti poškození mechanickým nárazem.

4.Jakýkoliv kontakt cvičebního náčiní AQUAHIT s ostrými předměty - jako jsou bodné nebo řezné předměty - znamená nevratné poškození, za které výrobce ani prodejce nepřejímají odpovědnost

5.Tento leták specifikuje mezinarodně platnými symboly technické podmínky pro zacházeni a ošetřování AQUAHITu a funkci plnícího ventilu.

Symboly na ošetřování :

Symboly pro ošetření Aquahitu


6.Skladování : před dlouhodobým skladováním otevřete ventil ( viz obsluha ventilu ), vypustěte vzduch a vylijte vodu. Skladování provádějte vždy v rozvinutém stavu s otevřeným ventilem. Výrobek skladujte suchý a čistý při pokojové teplotě. Výrobek chraňte před ostrými předměty a organickými rozpouštědly. Výrobek lze šamponovat roztokem běžných pracích prostředků.

7.Likvidace : výrobek lze zlikvidovat skládkováním s komunálním odpadem.

8.Balení : dle množství odběru

9.1 Otevření ventilu
Sejměte krytku ventilu pootočením proti směru hodinových ručiček. Zatlačte lehce na trn ventilu až dosedne do nižší polohy. Potom napouštíme požadované množství vody, která představuje pracovní zátěž.

9.2 Uzavření ventilu
Zatlačte lehce na trn ventilu. Pružinka trn sama vrátí do vyvýšené polohy. Potom dofouknutím zpevníme těleso náčiní, které je připraveno ke cvičení. Nasaďte krytku ventilu a mírně ji utáhněte ve směru hodinových ručiček.
Viz : leták přiložený k výrobku

10.Opravy - menší prodřeniny a díry způsobené propíchnutím do 1 cm lze opravit následujícím způsobem:
- poškozené místo a vnitřek vaku vysušíme lehce zdrsníme lepenou plochu
- naneseme lepidlo HD Bond na lepené místo i na záplatu
- po 10-15 min přitlačíme silně záplatu na lepenou oblast
- po cca 8 hod můžeme opět použít
Nouzové a rychlé opravy : na suchém povrchu přelepíme několika vrstvami DUCK TAPE v rozsahu cca 5 cm okolo poškozeného místa.
Trhliny a poškození větší než 1 cm a při poškození ventilu, doporučujeme svěřit do opravy výrobci.

Upozornění:

1.Výrobek se nesmí vystavovat zdroji sálavého tepla/ i prudkému slunci/ ani otevřenému ohni.

2.Výrobek je zařazen do třídy hořlavosti C3 – lehce hořlavé ( dle ČSN 73 0862 ).

3.Tepelná odolnost použitého materiálu od -20stupňů do +50 stupňů Celsia

4.Upozorňujeme cvičící, že velikost tréninkové zátěže je dána rozvojem silových schopností uživatele náčiní a jeho zdravotním stavem. Proto při prvním cvičení volte pracovní váhu velmi nízkou/evidentně pod prahem vašich fyzických schopností/ a teprve později zvyšujte váhu na optimální úroveň.

5. V případě jakéhokoliv zdravotního omezení, změněné pracovní schopnosti, gravidity a pod. je nutné konzultovat použití cvičebního náčiní AQUAHIT s lékařem, kterého musíte seznámit s fyzikálnim a kineziologickým působením náčiní.

6. Vzhledem k tomu, že intenzita zatížení je limitována pracovním nasazením/úsilím/ cvičícího, je třeba ho přizpůsobit individuálním silovým schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu.

7. Majitel patentních práv ani prodejce není odpovědný za poškození náčiní a zdravotní poškození způsobené nerespektováním těchto pokynů.www.aquahitjp.comProdukt Aquahit

Proč je Aquahit jedinečný?